Η Εταιρεία - Γενικά

 Ιστορία του γραφείου

Το γραφείο ξεκίνησε να παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες το έτος 1930-στην οδό Λυκούργου-από τον Πέτρο Δημ. Τσούτη, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ υπήρξε και εξεταστής των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου στα μέσα του 20ου αιώνα.

Στη συνέχεια, η κόρη του, Άννα Π. Τσούτη-Φατούρου, έχοντας σχηματίσει μία μικρή αλλά ευέλικτη και αποτελεσματική ομάδα δικηγόρων, επέκτεινε τις υπηρεσίες και τις συνεργασίες στα γραφεία του επί της οδού Λυκαβηττού κτιρίου.

 

 

Πέτρος Δημ. Τσούτης
Πέτρος Δημ. Τσούτης
Οδός Λυκαβηττού τη δεκαετία του 1930
Οδός Λυκαβηττού τη δεκαετία του 1930
Το πρώτο ημερολόγιο του Γραφείου το 1930
Το πρώτο ημερολόγιο του Γραφείου το 1930

Σήμερα

Το γραφείο έχει από το 2006 περάσει στην τρίτη γεννεά δικηγόρων, τον Πέτρο Χρ. Φατούρο και τον Ιωάννη Βασ. Λαμπρόπουλο. Οι νομικές καταβολές αμφοτέρων, τους επιτρέπουν να έχουν μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη αντίληψη των νομικών και πραγματικών προβλημάτων κάθε υπόθεσης.

H Εταιρεία, αποτελουμένη από 7 δικηγόρους, είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών.

Στα ογδόντα ένα αυτά χρόνια παροχής νομικών υπηρεσιών, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τα στοιχεία εκείνα, με τα οποία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Η δουλειά της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης, στοιχείο το οποίο είναι ορατό σε κάθε στάδιο της κάθε συνεργασίας.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»