Τομείς Εξειδίκευσης

Το Γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει υπεύθυνα τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως μεγέθους και φύσης εργασίας.

Οι δικηγόροι έχουν επίσης διενεργήσει πληθώρα εταιρικών νομικών ελέγχων για τις ανάγκες συγχωνεύσεων, εξαγορών, εγγραφών στις Χρηματιστηριακές αγορές κλπ.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»