Τομείς Εξειδίκευσης - Εταιρικό

Το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια λειτουργίας μίας εταιρείας, από την έναρξη ως και τη λήξη και εκκαθάρισή της.

Οι δικηγόροι του Γραφείου έχουν την απαιτούμενη πείρα για να επιλύσουν οποιοδήποτε εταιρικό ζήτημα ανακύψει.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»