Τομείς Εξειδίκευσης - Δίκαιο Αναδιάρθρωσης & Πτώχευσης

Οι δικηγόροι του Γραφείου έχουν την απαιτούμενη πείρα να συμβουλεύσουν μία εταιρεία και τα εμπλεκόμενα μέρη (πιστωτές, μέτοχοι, υπάλληλοι, διοίκηση κλπ)στην διαδικασία της πτώχευσης, με τρόπο ασφαλή και γρήγορο.

Το Γραφείο παρέχει επίσης συμβουλές για την Διαδικασία Συνδιαλλαγής, στο πλαίσιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»