Τομείς Εξειδίκευσης - Τραπεζικό & Συμβάσεις

Το Γραφείο συμβουλεύει τράπεζες σε ένα πλήθος ενεργειών και σταδίων, όπως στήν χορήγηση δανείων, την είσπραξη απαιτήσεων, τη συμμετοχή τους σε έργα project finance κλπ.

Οι δικηγόροι του Γραφείου συμβουλεύουν εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε άντληση κεφαλαίων από τις χρηματιστηριακές αγορές και σε όλες τις παρεπόμενες ενέργειες και στάδια.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»