Τομείς Εξειδίκευσης - Ασφαλιστικό

Το Γραφείο συμβουλεύει ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλισμένους σε ένα πλήθος ζητημάτων, όπως στις μεταξύ τους διαφορές, στις εισπράξεις απαιτήσεων και σε ζητήματα συμβάσεων. 

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»