Τομείς Εξειδίκευσης - Εμπράγματο

Οι δικηγόροι του Γραφείου, έχουν την απαιτούμενη πείρα στα πάσης φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με τις εμπράγματες σχέσεις τους.

Απαλλοτριώσεις, μισθωτικές διαφορές, αγοραπωλησίες, νομικοί έλεγχοι και εγγραφές εξασφαλίσεων είναι μερικά από τα θέματα που έχουν χειριστεί οι δικηγόροι.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»