Τομείς Εξειδίκευσης - HNW & UHNW Private Clients

Το Γραφείο παρέχει συμβουλές σε διάφορα φορολογικά ζητήματα, όπως ελέγχους, κυρώσεις, πρόστιμα και συμβιβασμούς. 

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»