Τομείς Εξειδίκευσης - Ποινικό

Το Γραφείο έχει χειριστεί πληθώρα ποινικών υποθέσεων που αφορούν τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε εκπροσώπους νομικών προσώπων. 

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»