Τομείς Εξειδίκευσης - Εργατικό

-Our Firm recently handled successfully a major employee down sizing (400+ employees) of a large entity, whereby we had to work together with a number

of competent governmental labor authorities and finally reach an agreement with all partners [Greek Government, board, employees].
 
-The Chairman of the largest Greek systemic bank mandated us to handle a case that involved issues of misappropriation, embezzlement, defamation and
deliberately false suit. It was the largest such case in the Greek banking chronicles and the alleged amounts exceeded euro 40m. The outcome of our handling was successful.
 
-We drafted and reviewed the contracts of a large NGO, signed by a few hundreds of employees; we have also handled numerous other labor cases, ranging from plain vanilla labor claims to complicated enforcements of relevant rulings.
Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»