Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λυκαβηττού 18 · Τ.Κ. 10673 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3641194

Φαξ: 210 3613832

E-mail: contact@phi-lambda.com

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»