Τομείς Εξειδίκευσης - Expatriates in Greece

-We have been advising over the years the largest human relocation firm in Greece as well as all ranks  in all issues (tax, insurance, visa etc) arising from foreign employees doing business in Greece.

-This team’s attorneys are knowledgable, well connected and able to carry out tasks of any complexity and deadline.
Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»