Τομείς Εξειδίκευσης - International Humanitarian Organizations

-Our Firm has been continuously offering Greek law advice to some of the largest international humanitarian organisations in the world. The practice’s three generations expertise of the Greek legislation and administration has built a high level of trust and collaboration with these organisations.

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in..»»