Ενημέρωση
FLASH LEGAL NEWS (23 March 2016)

The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in tax matters

pdf file 

Επικαιρότητα
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής..»»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών,..»»
On 16 February 2016, Advocate General (AG) Niessen of the..»»